Number of the records: 1  

pachatelé trestných činů

  1. Topical termpachatelé trestných činů
    See also elektronické monitorování (trestní právo)
    pachatelky trestných činů
    psychologické profilování
    sociální kurátorky
    sociální kurátoři
    trestné činy
    zločinci
    (h) bandité
    (h) kapesní zloději
    (h) lupiči
    (h) pašeráci alkoholu
    (h) pašeráci drog
    (h) recidivisté
    (h) sexuální delikventi
    (h) spolupachatelství
    (h) teroristé
    (h) vrazi
    (h) váleční zločinci
    (h) zbojníci
    Linking entryperpetrators of criminal acts
    nusikaltėliai
    Izvršiteli na krivični dela
    zločinci
    Zločinci
    przestępcy
    Conspect343 - Trestní právo
    NotePro biografie konkrétních osob používat termín zločinci.
    Collection kindSubject terms file
    References (6) - Subject terms file
    (10) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (17) - ARTICLES
Number of the records: 1