Number of the records: 1  

generace

 1. Topical termgenerace
  See also věk
  (h) generace Y
  (h) generační rozdíly
  (h) mezigenerační vztahy
  (h) sendvičová generace
  Linking entrygenerations
  Generacije
  kartos
  generácie
  Generacije
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
Number of the records: 1