Number of the records: 1  

konfesní právo

 1. Topical termkonfesní právo
  Other termprávo konfesní
  státní církevní právo
  právo církevní státní
  See also církevní právo
  náboženská perzekuce
  stát a církev
  (G) právo
  Linking entryconfession (law)
  prisipažinimas (teisė)
  Veroispoved (pravo)
  konfesné právo
  Priznanje (pravo)
  Conspect34 - Právo
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1