Number of the records: 1  

sportovci se zdravotním postižením

 1. Topical termsportovci se zdravotním postižením
  Other termzdravotně postižení sportovci
  sportovci zdravotně postižení
  See also sport zdravotně postižených
  sportovkyně se zdravotním postižením
  (h) paralympionici
  (h) sportovci se sluchovým postižením
  (h) sportovci se zrakovým postižením
  (g) osoby se zdravotním postižením
  (g) sportovci
  Linking entrysportsmen with disabilities
  Conspect796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1