Number of the records: 1  

chráněné a podporované bydlení

 1. Topical termchráněné a podporované bydlení
  Other termbydlení chráněné a podporované
  podporované a chráněné bydlení
  bydlení podporované a chráněné
  podporované bydlení
  bydlení podporované
  chráněné bydlení
  bydlení chráněné
  See also azylové domy
  deinstitucionalizace
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  sociální bydlení
  (g) bydlení
  (g) sociální služby
  Linking entrysheltered housing
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1