Number of the records: 1  

stáže

 1. Topical termstáže
  Other termodborné stáže
  pracovní pobyty
  pracovní stáže
  stipendijní stáže
  studijní pobyty
  studijní stáže
  výzkumné stáže
  zahraniční stáže
  stáže odborné
  pobyty pracovní
  stáže pracovní
  stáže stipendijní
  pobyty studijní
  stáže studijní
  stáže výzkumné
  stáže zahraniční
  See also akademická mobilita
  studijní cesty
  studijní volno
  (g) odborné vzdělávání
  (g) profesní příprava
  (g) rozvoj kariéry
  Linking entryprofessional stays
  Conspect005 - Management. Řízení
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1