Number of the records: 1  

ředitelé škol

 1. Topical termředitelé škol
  See also zástupci ředitelů škol
  ředitelky škol
  (g) management školy
  Linking entryschool principals
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
Number of the records: 1