Number of the records: 1  

terapeutické metody

 1. Topical termterapeutické metody
  Other termmetody terapeutické
  See also terapeutické postupy
  (h) bronchoalveolární laváž
  (h) cévní přístupy
  (h) endoskopie
  (h) hemodialýza
  (h) kanylace
  (h) kardiostimulace
  (h) katetrizace
  (h) lumbální punkce
  (h) peritoneální dialýza
  (h) renální denervace
  (g) terapie
  Linking entrytherapeutic methods
  Conspect615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
  616 - Patologie. Klinická medicína
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1