Number of the records: 1  

investiční pobídky

 1. Topical terminvestiční pobídky
  Other termpobídky investiční
  See also zahraniční přímé investice
  (G) veřejná podpora
  Linking entryinvestment incentives
  Conspect35.07 - Organizace a řízení veřejné správy
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Naučná literatura
  (6) - ARTICLES