Number of the records: 1  

multikulturní výchova

 1. Topical termmultikulturní výchova
  Other termmultikulturní pedagogika
  interkulturní výchova
  interkulturální výchova
  multietnická výchova
  výchova multikulturní
  pedagogika multikulturní
  výchova interkulturní
  výchova interkulturální
  výchova multietnická
  See also bilingvní vzdělávání
  etnopedagogika
  mezinárodní školy
  multikulturalismus
  (g) výchova a vzdělávání
  Linking entrymulticultural education
  Conspect316.7 - Sociologie kultury. Kulturní život
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1