Number of the records: 1  

Roberts, Randy, 1951-

 1. Personal nameRoberts, Randy, 1951-
  Other nameRoberts, Randy W., 1951-
  Biographical NoteAmerický profesor historie, práce z oboru novodobých dějin USA, dějin amerického sportu a dějin populární kultury.
  Data source entryLC (Names), cit. 28. 7. 2011
  www(Pardue University), cit. 28. 7. 2011 ; další podoba jména
  edited with an introduction by Steven Mintz and Randy Roberts: Hollywood's America
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1