Number of the records: 1  

experti

 1. Topical termexperti
  Other termodborníci
  See also expertizy
  think tanky
  znalci
  únik mozků
  Linking entryspecialists
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Naučná literatura
Number of the records: 1