Number of the records: 1  

slaďování rodinného a pracovního života

 1. Topical termslaďování rodinného a pracovního života
  Other termslaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  See also gender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  (g) práce
  (g) rodina
  Linking entrywork-life balance
  Conspect331 - Práce
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Naučná literatura
Number of the records: 1