Number of the records: 1  

stát

 1. Topical termstát
  Other termstátnost
  See also jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  (h) de facto státy
  (h) dominia
  (h) imunita státu
  (h) malé státy
  (h) mnohonárodní státy
  (h) národní stát
  (h) právní stát
  (h) právo na sebeurčení
  (h) rozpad státu
  (h) secese (právo)
  (h) slabé státy
  (h) stát a církev
  (h) stát a právo
  (h) státní území
  (h) sukcese států
  (h) svrchovanost státu
  (h) uznání států
  Linking entryState, The
  Država
  valstybė
  Država (teorija)
  štát
  Država
  Conspect321 - Politologie
  Collection kindSubject terms file
  References (18) - Subject terms file
  (156) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (4) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1