Number of the records: 1  

lingvistika

 1. Topical termlingvistika
  Other termjazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  See also jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  (h) analogie (lingvistika)
  (h) aplikovaná lingvistika
  (h) diachronní lingvistika
  (h) distinktivní rys (lingvistika)
  (h) dějiny lingvistiky
  (h) feministická lingvistika
  (h) filozofie jazyka
  (h) fonetika
  (h) fonologie
  (h) generativní lingvistika
  (h) genetická klasifikace jazyků
  (h) geografická lingvistika
  (h) gramatologie
  (h) historická lingvistika
  (h) inkorporace (lingvistika)
  (h) jazyk
  (h) kategorizace (lingvistika)
  (h) kognitivní lingvistika
  (h) komparativní lingvistika
  (h) kontext (lingvistika)
  (h) kontrastivní lingvistika
  (h) korpusová lingvistika
  (h) lexikografie
  (h) lexikologie
  (h) linearita (lingvistika)
  (h) matematická lingvistika
  (h) mluvnice
  (h) negace (lingvistika)
  (h) obtížná slova
  (h) polyfunkčnost (lingvistika)
  (h) počítačová lingvistika
  (h) pragmatika
  (h) principy a parametry (lingvistika)
  (h) příznakovost (lingvistika)
  (h) segmentace (lingvistika)
  (h) strukturní lingvistika
  (h) střídání kódů (lingvistika)
  (h) synkretismus (lingvistika)
  (h) syntagmatika
  (h) sémantika
  (h) teorie jazyka
  (h) textová lingvistika
  (h) typologie (lingvistika)
  Linking entrylinguistics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  Collection kindSubject terms file
  References (36) - Subject terms file
  (11) - Encyklopedie
  (765) - Naučná literatura
  (25) - Skripta
  (69) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (15) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (42) - ARTICLES
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (48) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.