Number of the records: 1  

Německo

 1. Geographic nameNěmecko
  Other titleDeutschland
  Bundesrepublik Deutschland
  BRD
  Spolková republika Německo
  See also Bavorská republika rad (1919)
  Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (britská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (okupační zóny, 1945-1955)
  Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo jižní
  Německo severní
  Německo východní
  Německo západní
  Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Německá demokratická republika
  Německá spolková republika
  Prusko
  země bývalé NDR
  (h) Bavorsko (Německo)
  (h) Berlín (Německo : spolková země)
  (h) Braniborsko (Německo)
  (h) Brémy (Německo : spolková země)
  (h) Bádensko-Württembersko (Německo)
  (h) Dolní Sasko (Německo)
  (h) Durynsko (Německo)
  (h) Hamburk (Německo : spolková země)
  (h) Hesensko (Německo)
  (h) Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
  (h) Porýní-Falc (Německo)
  (h) Sasko (Německo)
  (h) Sasko-Anhaltsko (Německo)
  (h) Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
  (h) Sársko (Německo)
  (h) Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
  Linking entryGermany
  NotePoužívá se pro Německo ve všech historických obdobích a jako geografický kvalifikátor za názvy měst, obcí, geografických útvarů a pro celoněmecké reálie. Pokud informační zdroj výslovně pojednává o tématech souvisejících s existencí jednotlivých státních útvarů (Prusko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) apod.), používají se pro korporace a ve věcném popisu geografické názvy těchto státních útvarů.
  Collection kindGeographic names file
  References (8) - Geographic names file
  (5) - Encyklopedie
  (610) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (7) - Slovníky
  (7) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (25) - ARTICLES

Map

Německo

Show on map Mapy.cz

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.