Number of the records: 1  

fyzikální chemie

 1. Topical termfyzikální chemie
  Other termchemie fyzikální
  See also biofyzikální chemie
  chemická fyzika
  teoretická chemie
  (h) adsorpce
  (h) chemická termodynamika
  (h) chemie pevných látek
  (h) chemie plazmatu
  (h) chemie povrchových jevů
  (h) elektrochemie
  (h) fotochemie
  (h) koloidní chemie
  (h) krystalizace
  (h) krystalochemie
  (h) mechanochemie
  (h) molekulární chemie
  (h) nanochemie
  (h) rozpustnost
  (h) stechiometrie
  (h) stereochemie
  (h) termochemie
  (g) chemie
  Linking entryphysical chemistry
  Conspect544 - Fyzikální chemie
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (68) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1