Number of the records: 1  

zpracování dat

 1. Topical termzpracování dat
  See also data
  digitální forenzní analýza
  kompozitní indikátory
  zpracování elektronických zdrojů
  zpracování informací
  (h) OLAP technologie
  (h) agendové zpracování dat
  (h) analýza dat
  (h) distribuované zpracování dat
  (h) dolování dat
  (h) komprese dat
  (h) konverze dat
  (h) kódování
  (h) obnova dat
  (h) skladování dat
  (h) stahování dat
  (h) zálohování dat
  Linking entrydata processing
  Conspect004.4/.6 - Programování. Software
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (12) - Subject terms file
  (201) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (9) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.