Number of the records: 1  

etnografie

 1. Topical termetnografie
  Other termnárodopis
  See also etnoarcheologie
  etnografky
  etnografové
  etnologie
  kulturní antropologie
  lidová kultura
  (h) etnobiologie
  (h) etnobotanika
  (h) etnochoreologie
  (h) etnofarmakologie
  (h) etnografická muzea
  (h) etnografické sbírky
  (h) etnografický výzkum
  (h) etnomatematika
  (h) etnozoologie
  (h) folklor
  Linking entryethnography
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
  Conspect39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  Data source entrywww(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  NoteVědní obor zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. V současné době má termín etnografie různé významy: v kontextu metodologie sociální a kulturní antropologie se jím zpravidla označuje proces i výsledek sběru dat v rámci terénního výzkumu, který v sobě zahrnuje různé techniky sběru dat.
  Používá se ve vstupním prvku pro označení vědní discipliny a jako tematické zpřesnění k vyjádření etnografických poměrů a vztahů na určitém území nebo uvnitř určité kategorie osob, např. Česko - etnografie, Rómové - etnografie.
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (104) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (4) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.