Number of the records: 1  

živočišná výroba

 1. Topical termživočišná výroba
  Other termvýroba živočišná
  See also (h) hedvábnictví
  (h) mléčná užitkovost
  (h) pastevectví
  (h) rybářství
  (h) včelařství
  (h) zootechnika
  (g) zemědělská výroba
  Linking entryanimal industry
  Conspect636 - Chov zvířat. Živočišná výroba
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (6) - ARTICLES
Number of the records: 1