Number of the records: 1  

demokracie

 1. Topical termdemokracie
  Other termdemokratický systém
  demokratické režimy
  See also demokratizace
  výchova k demokracii
  (h) antická demokracie
  (h) deliberativní demokracie
  (h) konsensuální demokracie
  (h) parlamentní demokracie
  (h) participativní demokracie
  (h) přímá demokracie
  (g) státní režim
  (g) vládní formy
  Linking entrydemocracy
  demokratija
  demokratija
  Demokratija
  demokracia
  Demokracija
  Conspect321 - Politologie
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (429) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (10) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1