Number of the records: 1  

mezinárodní právo

 1. Topical termmezinárodní právo
  Other termprávo mezinárodní
  See also (h) agrese (mezinárodní právo)
  (h) cizinecké právo
  (h) diplomatická ochrana
  (h) diplomatický azyl
  (h) imperativní normy obecného mezinárodního práva
  (h) jednostranné právní akty
  (h) konzulární ochrana
  (h) mezinárodní odpovědnost
  (h) mezinárodní právo hospodářské
  (h) mezinárodní právo procesní
  (h) mezinárodní právo soukromé
  (h) mezinárodní právo trestní
  (h) mezinárodní právo veřejné
  (h) mezinárodní právo životního prostředí
  (h) právo intervence
  (h) právo mezinárodních prostorů
  (h) právo na sebeurčení
  (h) sankce v mezinárodním právu
  (h) sebeobrana v mezinárodním právu
  (h) secese (právo)
  (h) sukcese států
  (h) svrchovanost státu
  (h) uznání států
  (h) volný pohyb osob
  (g) právo
  Linking entryinternational law
  tarptautinė teisė
  Medjunarodno pravo
  medzinárodné právo
  Mednarodno pravo
  prawo międzynarodowe
  Conspect341 - Mezinárodní právo
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (84) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1