Number of the records: 1  

masmédia

 1. Topical termmasmédia
  Other termhromadné sdělovací prostředky
  masová média
  masové sdělovací prostředky
  sdělovací prostředky
  prostředky sdělovací hromadné
  prostředky sdělovací masové
  média masová
  prostředky sdělovací
  See also filozofie médií
  infotainment
  masová komunikace
  mediální gramotnost
  mediální komunikace
  mediální politika
  mediální právo
  mediální výchova
  média
  měření sledovanosti
  sekulární náboženství
  teorie médií
  šéfredaktoři
  (h) alternativní média
  (h) bulvární média
  (h) etika médií
  (h) film
  (h) internet
  (h) kriminalita a masmédia
  (h) masmédia a kultura
  (h) masmédia a náboženství
  (h) masmédia a politika
  (h) masmédia a společnost
  (h) masmédia a terorismus
  (h) masmédia a válka
  (h) mediální koncerny
  (h) mediální násilí
  (h) mediální obraz
  (h) nastolování agendy
  (h) product placement
  (h) psychologie médií
  (h) regionální média
  (h) rozhlas
  (h) televize
  (h) tisk
  (h) veřejnoprávní média
  (h) vliv médií
  (h) výzkum médií
  Linking entrymass media
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  659 - Reklama. Public relations. Média
  Collection kindSubject terms file
  References (23) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (163) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (5) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (13) - ARTICLES
Number of the records: 1