Number of the records: 1  

sociální práce

 1. Topical termsociální práce
  Other termpráce sociální
  See also sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  (h) case management
  (h) dobrovolnictví
  (h) dobrovolníci
  (h) drogová prevence
  (h) dějiny sociální práce
  (h) facilitace
  (h) feministická sociální práce
  (h) interkulturní práce
  (h) komunitní práce
  (h) krizová intervence
  (h) mediace
  (h) pomáhající chování
  (h) pomáhající profese
  (h) postpenitenciární péče
  (h) prevence (sociální problémy)
  (h) rodinné konference
  (h) sanace rodiny
  (h) sociální integrace
  (h) sociální práce s jednotlivcem
  (h) sociální práce se skupinou
  (h) sociální terapie
  (h) streetwork
  (h) supervize
  (h) svépomocné skupiny
  (h) terénní sociální práce
  (h) úkolově orientovaný přístup
  (g) sociální služby
  Linking entrysocial work
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (30) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (343) - Naučná literatura
  (23) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (27) - Sborníky konferencí
  (13) - Elektronické zdroje
  (425) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.