Number of the records: 1  

rodinné právo

 1. Topical termrodinné právo
  Other termprávo rodinné
  See also (h) Cochemský model
  (h) manželské právo
  (h) opatrovnictví
  (h) otcovství
  (h) partnerské vztahy
  (h) poručenství
  (h) střídavá péče
  (h) vyživovací povinnost
  (g) soukromé právo
  Linking entryfamily law
  šeimos teisė
  Semejni odnosi
  rodinné vzťahy
  Družinska razmerja
  Conspect347 - Soukromé právo
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (36) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (5) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1