Number of the records: 1  

Rakousko-Uhersko

 1. Geographic nameRakousko-Uhersko
  Other titleAustria-Hungary
  Österreich-Ungarn
  Österreich-ungarische Monarchie
  Osztrák-magyár monarchia
  Autriche-Hongarie
  See also Maďarsko
  Rakousko
  Rakousko (1526-1804)
  Rakousko (1804-1867)
  (h) Rakousko (1867-1918)
  (h) Uhersko (1867-1918)
  Linking entryAustro-Hungarian Monarchy
  Data source entryEvropa v proměnách staletí
  NotePoužívá se pro korporace zapsané pod správním celkem s působností pro území Rakouska-Uherska v letech 1867-1918 a jako předmětové heslo pro děje a události odehrávající se na území celého státního útvaru v uvedeném období.
  Mnohonárodnostní státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867; reálná unie dvou státních celků Rakouska (1867-1918) (známého také pod názvy „Předlitavsko“ nebo “Království a země v říšské radě zastoupené“), Uherska (známého také pod názvy Zalitavsko nebo Uherské království a dalších zemí s ním spojených personální unií v tzv. Země Koruny svatoštěpánské) a Bosny a Hercegoviny.
  Collection kindGeographic names file
  References (5) - Geographic names file
  (71) - Naučná literatura
  (13) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ARTICLES
Number of the records: 1