Number of the records: 1  

geofyzika

 1. Topical termgeofyzika
  See also fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  geofyzikální informace
  geopatogenní zóny
  radioaktivita hornin
  (H) aplikovaná geofyzika
  (H) energetické zóny
  (H) energetický potenciál Země
  (H) environmentální geofyzika
  (H) geomagnetismus
  (H) geomechanika
  (H) geotermika
  (H) geotermální systémy
  (H) magnetometrie
  (H) petrofyzika
  (H) seizmologie
  (H) tektonofyzika
  (G) aplikovaná fyzika
  (G) geologie
  (G) vědy o Zemi
  Linking entrygeophysics
  Conspect550 - Geofyzika. Geochemie. Geobiologie. Užitá geologie
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (24) - Naučná literatura
  (1) - Skripta