Number of the records: 1  

obce

 1. Topical termobce
  See also domovské právo
  města
  obecní volby
  obecní zastupitelstva
  obecní zastupitelé
  rating obcí
  (H) kibucy
  (H) malé obce
  (H) obce s rozšířenou působností
  (H) partnerská města a obce
  (H) působnost obcí
  (H) spolupráce obcí
  (H) vesnice
  (H) zaniklé obce
  (H) části obcí
  Linking entrymunicipalities
  Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
  71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
  911 - Obecná geografie. Systematická geografie
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (10) - Encyklopedie
  (42) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (24) - Slovníky
  (29) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam