Number of the records: 1  

patentové právo

 1. Topical termpatentové právo
  Other termprávo patentové
  See also patenty
  (G) právo průmyslového vlastnictví
  Linking entrypatent laws and legislation
  patentų teisė
  Patentno pravo i zakonodavstvo
  patentové právo a legislatíva
  Patentno pravo
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura