Number of the records: 1  

Hajerová Műllerová, Lenka, 1970-

 1. Personal nameHajerová Műllerová, Lenka, 1970-
  Other nameHajer-Müllerová, Lenka, 1970-
  Hajerová Müllerová, Lenka, 1970-
  Hajerová-Műllerová, Lenka, 1970-
  Müllerová, Lenka, 1970-
  Biographical NoteNarozena 1970. Vysokoškolská pedagožka, prof. PhDr. Ing., Ph.D., MPH, specializuje se na obecnou didaktiku a školský management, též publikuje v oboru biologie člověka, výchova ke zdraví a edukační aspekty v ošetřovatelství.
  Data source entryJejí: Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků)
  www (Univerzita J.E.Purkyně Ústí n. Labem) ; profesní specializace
  Její: Klinická gerontologie-geriatrie ; odkaz viz
  Strategie rozvoje školy a řízení pedagogického procesu (spoluautorka L.Hajerová Müllerová) ; odkaz viz
  osobní sdělení, cit. 16. 1. 2018 ; autoritní forma, odkazy, biografické údaje
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (3) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.