Number of the records: 1  

matematické modelování

 1. Topical termmatematické modelování
  Other termmodelování matematické
  See also GAMS
  ekonofyzika
  logistické funkce
  matematické modely
  modelování a simulace
  (H) numerické modelování
  (G) aplikovaná matematika
  Linking entrymathematical modeling
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (135) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (26) - ARTICLES