Number of the records: 1  

sociální služby

 1. Topical termsociální služby
  Other termslužby sociální
  See also pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  (h) charitativní organizace
  (h) charitativní pracovnice
  (h) charitativní pracovníci
  (h) charitativní činnost
  (h) chráněné a podporované bydlení
  (h) chráněné dílny
  (h) deinstitucionalizace
  (h) individuální plánování
  (h) intervenční centra
  (h) komunitní centra
  (h) komunitní plánování
  (h) nízkoprahová zařízení
  (h) osobní asistence
  (h) pečovatelská služba
  (h) podporované zaměstnávání
  (h) programy návratu z péče
  (h) péče o válečné veterány
  (h) příspěvek na péči
  (h) raná péče
  (h) resocializace
  (h) sociální pomoc
  (h) sociální práce
  (h) sociální péče
  (h) zdravotně-sociální služby
  (g) sociální politika
  Linking entrysocial service
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (25) - Subject terms file
  (157) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1