Number of the records: 1  

šlechta

 1. Topical termšlechta
  See also aristokracie
  sarmatismus
  šlechtici
  šlechtická sídla
  šlechtické rody
  šlechtické sbírky
  šlechtické tituly
  šlechtičny
  (h) arcivévodkyně
  (h) arcivévodové
  (h) fanarioté
  (h) kavalírské cesty
  (h) markrabata
  (h) nižší šlechta
  (h) nobilitace
  (h) opričníci
  (h) vyšší šlechta
  (h) vévodkyně
  (h) vévodové
  (h) zemanstvo
  Linking entrynobility
  Conspect929.5/.9 - Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky
  Collection kindSubject terms file
  References (14) - Subject terms file
  (5) - Encyklopedie
  (100) - Naučná literatura
  (4) - Slovníky
  (1) - Beletrie
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - ARTICLES
Number of the records: 1