Number of the records: 1  

Vojtíšková, Jana, 1976

 1. Personal nameVojtíšková, Jana, 1976-
  Other nameKrumpholcová, Jana, 1976-
  Biographical NoteNarozena 5. 10. 1976 v Městci Králové. PhDr., historička, zaměřená na raně novověké české dějiny a dějiny měst.
  Data source entryAlmanach Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 2006 ; biografické údaje
  Její: Komunikace nymburské a kolínské městské rady v době předbělohorské. In: Vlastivědný sborník Polabí, 2000
  Lexikon českých historiků 2010. Ostrava, 2012 ; přesné datum narození
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (4) - Naučná literatura