Number of the records: 1  

diskriminace

 1. Topical termdiskriminace
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  ponížení
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  (h) ageismus
  (h) diskriminace mužů
  (h) diskriminace seniorů
  (h) diskriminace v zaměstnání
  (h) diskriminace žen
  (h) nepřímá diskriminace
  (h) rasová diskriminace
  (h) sexuální diskriminace
  Linking entrydiscrimination
  Diskriminacija
  diskriminacija
  diskriminácia
  Diskriminacija
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1