Number of the records: 1  

Dilemy etickej zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči zdravotne postihnutým klientom

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Lešková, Lýdia, 1966- (author)
  Title statementDilemy etickej zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči zdravotne postihnutým klientom = The dilemmas of ethical responsilbility of social workers toward the disabled clients / Lýdia Lešková
  Par.titleThe dilemmas of ethical responsilbility of social workers toward the disabled clients
  In . Etika sociální práce Hradecké dny sociální práce. - s. 175-181
  Subj. Headings sociální pracovník a klient
  osoby se zdravotním postižením
  péče o klienty
  sociální práce
  sociální pracovníci
  etické kodexy
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1