Number of the records: 1  

Homo humanus - homo educandus

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Palouš, Radim, 1924-2015 (author)
  Title statementHomo humanus - homo educandus / Radim Palouš
  In . Humanizace ve výchově a vzdělávání Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. - s. 7-12
  Subj. Headings výchova
  humanita
  individualita
  duše
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1