Number of the records: 1  

História, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Hroncová, Jolana, 1949- (author)
  Title statementHistória, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa = Histori, present and perspectives of Slovak's social pedagogy in cooperation with Czech's social pedagogy with focus on personality of professor Blahoslav Kraus / Jolana Hroncová
  Správný názevHistória, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osobitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa = History, present and perspectives of Slovak's social pedagogy in cooperation with Czech's social pedagogy with focus on personaltiy of professor Blahoslav Kraus
  NoteChyby v názvu článku
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 11-23
  Subj. Headings sociální pedagogika - dějiny - 19.-21. století
  sociální pedagogika - Slovensko - 20.-21. století
  sociální pedagogika - Česko - 20.-21. století
  sociální pedagogové - Slovensko - 20.-21. století
  sociální pedagožky - Slovensko - 20.-21. století
  sociální pedagogové - Česko - 20.-21. století
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationSlovenská i česká sociálna pedagogika majú približne rovnakú históriu a ich základy boli položené ešte pred rokom 1989. Slovenská sociálna pedagogika sa však od jej vzniku v 70-tych rokoch 20. storočia začala rozvíjať v inštitucionálnej rovine na pôde Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV, v čom bola v porovnaní s českou sociálnou pedagogikou v určitej výhode. Je nesporné, že pedagógovia participujúci na rozvoji sociálnej pedagogiky v Čechách i na Slovensku navzájom od jej vzniku úzko spolupracovali. Medzi českých pedagógov, ktorí úzko spolupracovali so slovenskými sociálnymi pedagógmi nesporne patrili profesori Milan Přadka a Blahoslav Kraus.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1