Number of the records: 1  

Sociální pedagogika na poli etickém

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kasal, Josef (author)
  Title statementSociální pedagogika na poli etickém = Social pedagogy in the field of ethical / Josef Kasal
  Par.titleSocial pedagogy in the field of ethical
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 138-143
  Subj. Headings sociální pedagogika - etické a morální aspekty
  osobnostní a sociální výchova - etické a morální aspekty
  člověk a společnost
  morálka
  autenticita
  sebepoznání
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPedagogické vědy si kladou otázky také po etickém rozměru vzdělávání a výchovy. Etika je jedním z nástrojů sociální pedagogiky v působení na mladé lidi. Sociální pedagogika svojí činností ovlivňuje proces zrání mládeže, přispívá k vytváření autenticity jako schopnosti porozumět sobě ve vazbě na okolní svět. Autenticita tak souvisí se sebeuskutečněním.
  Pedagogical sciences wonders also the ethical dimension of education and training. Ethics is one of the tools of social pedagogy in effect on young people. Social pedagogy its activity influences the maturation process of young people, contributing to the creation of authenticity as the ability to understand themselves in relation to the surrounding world. Authenticity is related to self-realization.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.