Number of the records: 1  

Důvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu)

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kalenská, Ivana (author)
  Title statementDůvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu) = Reasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help / Ivana Kalenská
  Phys.des.1 graf, 1 tabulka
  Par.titleReasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 359-371
  Subj. Headings Fond ohrožených dětí
  Klokánek (azylové zařízení : Štěrboholy, Česko)
  náhradní rodinná péče - Česko
  azylové domy - Česko
  speciální školy - Česko
  sociální bydlení - Česko
  sociální problémy - Česko
  výzkum - Česko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPříspěvek představuje výsledky výzkumu zaměřeného na zjištění důvodů, pro něž jsou děti umísťovány do zařízení pracujícího na základě pověření Ministerstva práce a sociálních věcí (ze dne 11. 5. 2001, č. j. 24408/2001). Cíl práce: potvrdit hypotézu, že nejvíce dětí je do zařízení přijímáno z nedostatku sociálních bytů, nikoliv z důvodu týrání, zanedbávání a zneužívání.
  The paper presents results of research aimed at finding reasons for which children are placed in equipment operating under a mandate from the Ministry of Labour and Social Affairs (of 11 5th 2001 ref 24408/2001). The aim is to confirm the hypothesis that most children are introduced to the lack of social housing, not because of abuse, neglect and abuse.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1