Number of the records: 1  

Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kovalčíková, Nadežda (author)
  Title statementMedzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov = Intergenerational relationships in the family from seniors perspective / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková
  Another responsib. Bánovčinová, Andrea (author)
  Šimčíková, Iveta (author)
  Par.titleIntergenerational relationships in the family from seniors perspective
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 122-127
  Subj. Headings mezigenerační vztahy
  generační konflikty
  rodinné vztahy
  rodina
  solidarita
  senioři
  kvantitativní výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationOptimálne medzigeneračné vzťahy a vzájomná solidarita je pre spolužitie viacerých generácií významná vo viacerých zložkách. Cieľom príspevku je preto popis a charakteristika vzťahov medzi jednotlivými generáciami v rodinnom systéme, špecificky problematika vnímania vzťahov medzi generáciami seniormi vo svojej rodine. Príspevok sumarizuje výsledky kvantitatívneho výskumu, základom ktorého bolo subjektívne zmapovanie medzigeneračných vzťahov seniorov žijúcich v domácom prostredí prostredníctvom kvantitatívnej výskumnej stratégie.
  Optimal intergenerational relations and mutual solidarity is important for a coexistence of several generations in several components . A goal of the paper is a description and characteristic of relations between the generations in the family system, specifically the issue of perception of the relationship between generation by the older in their family. The article summarizes the results of quantitative research, which has produced a subjective mapping intergeneration relations of seniors living at home through quantitative research strategy.
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLhttp://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.