Number of the records: 1  

Legislativní ukotvení sociální práce v právním systému ČR

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Zajacová, Melanie (author)
  Title statementLegislativní ukotvení sociální práce v právním systému ČR = Legislative framework in the field of social work in the Czech Republic / Melanie Zajacová
  Par.titleLegislative framework in the field of social work in the Czech Republic
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 446-450
  Subj. Headings sociální práce - Česko
  sociální práce - právní aspekty
  sociální pracovníci - Česko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPříspěvek se zaobírá současným stavem legislativního rámce v oblasti sociální práce v České republice a přinese diskusi o stávajících podmínkách výkonu sociální práce. Připomene vize prvotních návrhů právních úprav v oblasti sociální práce, shrne dosavadní vývoj a představí pokračování přípravných prací záměru ukotvení sociální práce jako profese v rámci obecného předpisu tzv. lex generalis. Ohlédne se za hlavními tezemi a jejich vývojem v čase, uvede výsledky z konzultačních jednání s odborníky v oboru sociální práce i samotnými sociálními pracovníky a představí časový harmonogram legislativního procesu, jehož výsledkem by měl být přijatý zákon o sociálních pracovnících.
  The paper discusses the current state of the legislative framework in the field of social work in the Czech Republic and brings the discussion on existing conditions of social work. It reminds visions of initial draft legislation in the field of social work, summarizes recent development and presents the continuation of the preparatory work plan anchoring of social work as a profession under the general act. It also looks at the main theses and their development during the time, indicating the results of consultation meetings with experts in the field of social work and social workers themselves and presents a time table for the legislative proces in which should be finály adopted social workers act.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.