Number of the records: 1  

Návrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosu cyklostezek v České republice

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Jarolímková, Liběna (author)
  Title statementNávrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosu cyklostezek v České republice = Proposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic / Liběna Jarolímková
  Par.titleProposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Hradecké ekonomické dny. - S. 84-89
  Subj. Headings cykloturistika - Česko
  cykloturistika - ekonomické aspekty
  cyklistické stezky - Česko
  cestovní ruch - Česko
  ekonomika cestovního ruchu - Česko
  regionální rozvoj - Česko
  výzkum - Česko - 2008-2014
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationČlánek stručně představuje návrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosů cyklostezek v České republice. V textu jsou vysvětlené cíle, principy, podstata a přínosy navrhované metodiky a dále jsou uvedené některé příklady jejích dílčích výstupů. Metodika byla vytvořena ve spolupráci Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze a Nadace Partnerství. Je vyvíjena od roku 2008 a průběžně testována na vybraných úsecích Labské cyklostezky. Zavedení této metodiky ve všech krajích ČR přinese jednotné a komplexní podklady využitelné na různých úrovních řízení (turistické oblasti, kraje, libovolné větší územní celky, celá ČR) a umožní také zhodnotit přínosy jednotlivých cyklotras probíhajících více kraji.
  The article briefly introduces the proposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic. This method has been created in the cooperation of the Department of Tourism, University of Economics in Prague with Czech Environmental Partnership Foundation (Nadace Partnerství). It has been in development since 2008 and continuously tested on Labská cycle route. The article explains goals, principals, essence and contributions of proposed method and at the end also introduces some examples of its partial outcomes.
  Conspect332 - Regionální ekonomie, regionální ekonomika
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttp://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document