Number of the records: 1  

Budování mostů - přechod z university do pracovního poměru

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kvello, Hanne (author)
  Title statementBudování mostů - přechod z university do pracovního poměru / Hanne Kvello
  In The transition of physically handicapped graduates to the labour market. - S. 177-185
  Subj. Headings podporované zaměstnávání - Norsko
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením - Norsko
  trh práce - Norsko
  osoby se zdravotním postižením - Norsko
  studenti se speciálními vzdělávacími potřebami - Norsko
  programy a projekty - Norsko
  Norsko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPřechod mezi univerzitním a pracovním životem představuje překážku pro všechny studenty, ale může být pociťován jako zvláště obtížný pro studenty se specifickými potřebami. Vyšší vzdělávací instituce v Norsku je třeba podporovat, aby převzaly vyšší míru zodpovědnosti při usnadňování tohoto přechodu. Tento článek popisuje různé projekty a aktivity uskutečňované na Norwegian University of Science and technology (NTNU), které jsou zaměřené na usnadnění přechodu z univerzity do pracovního poměru pro studenty se specifickými potřebami.
  Conspect331 - Práce
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1