Number of the records: 1  

Archæologia historica

 1. Title statementArchæologia historica
  Another responsib. Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie (organizer of meeting) (publisher)
  Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko) (organizer of meeting) (publisher)
  Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav (organizer of meeting) (publisher)
  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (organizer of meeting) (publisher)
  Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko) (organizer of meeting) (publisher)
  Západočeská univerzita. Katedra archeologie (organizer of meeting) (publisher)
  Národní památkový ústav (organizer of meeting) (publisher)
  Konference archeologů středověku (author)
  Key TitleArchaeologia historica
  PublicationV Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-
  2011- Brno : Masarykova univerzita
  Phys.des.^^^svazků : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24-25 cm
  Public./seq.desig.1 (1976)-
  ISSN0231-5823
  Distinctive titleŽivot středověkého člověka od kolébky do hrobu 35 (2010)
  Středověké fortifikace 36/11, 1
  Osídlení, zaniklé vesnice a jejich příslušenství 36/11, 2
  Město a jeho zázemí 37/12, 1
  Hrady 37/12, 2; 39/2014/2
  Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech 38/13, 1
  Analýza, technologie, experiment 39/2014/1
  Varying form of titleah
  NoteNěkteré svazky mají vlastní tematické podnázvy. Od ročníku 35 (2010) téma, datum a místo konání konference uváděno jen v tiráži. Pořadatelé se mírně mění. Ve většině ročníků vychází v tomto seriálu "Sborník příspěvků přednesených na .... konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky"; číslování seriálu neodpovídá číslování konference. Do ročníku 35 (2010) vycházelo 1x ročně jako dvojčíslo, od ročníku 36 (2011) každoročně vydávána 2 samostatná čísla. Jednotlivé svazky mají ISBN, od ročníku 36 (2011) uváděno pouze ISSN
  Language noteČeský, německý a slovenský text
  Subj. Headings archeologie
  archeologické výzkumy - Evropa
  archeologické nálezy - Evropa
  archeologické památky - Evropa
  archaeology
  excavations (archaeology) - Europe
  antiquities - Europe
  archaeological monuments - Europe
  Form, Genre sborníky konferencí
  sborníky
  papers
  proceedings of conferences
  Conspect902 - Archeologie
  CountryČesko
  LanguageCzech * German * Slovak
  URLhttps://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128132
  DatabasePeriodika - souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2010: 1
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  journal

  Archæologia historica
Number of the records: 1