Number of the records: 1  

Archeologie západních Čech

 1. Title statementArcheologie západních Čech
  Abbreviated titleArcheol. západn. Čech
  Key TitleArcheologie západních Čech
  PublicationV Plzni : Západočeské muzeum, p.o., 2010-
  Phys.des.^^^svazků : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 30 cm
  Public./seq.desig.1 (2010)-13 (2017); 9(2018), č. 1-
  ISSN1804-2953
  NoteNěkteré svazky vydány ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Některé svazky obsahují volné mapové přílohy. Jednotlivé svazky mají ISBN. Od roku 2018 uváděno pouze ISSN 1804-2953. Ročník 2019 vyšel jako dvojčíslo 10/1-2
  Before asSborník Západočeského muzea v Plzni. Řada Historie
  Subj. Headings archeologické výzkumy - Česko
  archeologické nálezy - Česko
  archeologické lokality - Česko
  excavations (archaeology) - Czechia
  antiquities - Czechia
  archaeological sites - Czechia
  Čechy západní (Česko)
  Bohemia, Western (Czechia)
  Form, Genre sborníky
  papers
  Conspect902 - Archeologie
  UDC902.2
  902:904
  (437.31-15)
  (062.552)
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabasePeriodika - souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2019: 1-2
  2018: 1, 2
  2017: 12, 13
  2016: 10, 11
  2015: 9
  2014: Supplementum 1, 7, 8
  2013: 5, 6
  2012: 3, 4
  2010: 1
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  journal

  Archeologie západních Čech
Number of the records: 1