Number of the records: 1  

kolektivní monografie

 1. Form, Genrekolektivní monografie
  See also (g) monografie
  Linking entrycollective monographs
  NoteVědecké dílo více autorů, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry. V kolektivní monografii tvoří individuální studie autorů uzavřený celek.
  Collection kindForm and genre terms file
  References (1) - Books
  (1000+) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (14) - Sborníky konferencí
  (8) - Elektronické zdroje
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.