Number of the records: 1  

kvalitativní výzkum

 1. Topical termkvalitativní výzkum
  Other termvýzkum kvalitativní
  See also Atlas.ti
  (h) focus groups
  (h) hloubkový rozhovor
  (h) metoda sněhové koule
  (h) zakotvená teorie
  (g) sociologický výzkum
  (g) vědecký výzkum
  Linking entryqualitative research
  Conspect3 - Společenské vědy
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (86) - Naučná literatura
  (2) - Elektronické zdroje
  (24) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.