Number of the records: 1  

finanční analýza

 1. Topical termfinanční analýza
  Other termanalýza finanční
  See also DMFAS
  ekonomická analýza
  finance podniku
  (g) finanční management
  Linking entryfinancial analysis
  Conspect657 - Účetnictví
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (46) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (26) - ARTICLES
Number of the records: 1