Number of the records: 1  

ochrana rostlin

 1. Topical termochrana rostlin
  See also fytopatologie
  moření osiva
  rostlinolékařská péče
  (h) biologická ochrana rostlin
  (h) chemická ochrana rostlin
  (h) fyzikální metody ochrany rostlin
  (h) hubení plevelů
  (h) mechanické metody ochrany rostlin
  (h) ochrana rostlin před mrazem
  (g) agrotechnika
  (g) ochrana živé přírody
  Linking entryplant conservation
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  632 - Ochrana rostlin. Fytopatologie
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (38) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1